بلوک 10 (پوکه معدنی)

40*20*10

تیغه ای تو خالی ته پر (دو جداره) با جداره 25 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 5 کیلوگرم / مقاومت فشاری 25 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.