بلوک 10 (پوکه معدنی)

40*20*10

تیغه ای تو خالی ته پر (سه جداره) با جداره 22 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 6 کیلوگرم / مقاومت فشاری 28 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.