بلوک 15 (پوکه معدنی)

50*20*15

تیغه ای تو خالی ته پر (دو جداره) با جداره 25 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 7.5 کیلوگرم / مقاومت فشاری 22 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.