بلوک 20 (پوکه معدنی)

40*20*20

دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) با جداره 25 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 9 کیلوگرم / مقاومت فشاری 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.