بلوک 7 (پوکه معدنی)

20*19*7

تیغه ای تو خالی ته پر (دو جداره) با جداره 25 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 4 کیلوگرم /  مقاومت فشاری 20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.