پروژه شخصی آریاشهر

کارفرما : آقای مهندس مهدوی
آدرس : آریاشهر | خیابان شهید گلاب | انتهای کوچه عظیمی | کوچه حسینی | پلاک 18 و 19