پروژه مسکونی اشرفی اصفهانی

پروژه مسکونی اشرفی اصفهانی

کارفرما : جناب آقای مهندس زهرایی

اشرفي اصفهاني، بالاتر از ميدان پونك، بلوار كمالي، خيابان نسيم، طالقاني شرقي پلاك 3