پروژه مسکونی دیباجی شمالی

پروژه مسکونی دیباجی شمالی

کارفرما : جناب آقای مهندس طلاگری

فرمانيه، ديباجي شمالي، ارغوان غربي، پلاك 33