پروژه مسکونی کوی فراز

پروژه مسکونی کوی فراز

کارفرما : جناب آقاي ملا اكبری

كوی فراز، بهزادی، كوچه لادن، نبش آب و فاضلاب