بلوک سبک سیمانی دو جداره 15 * 20

بلوک سبک 15 دو جداره معمول ترین بلوک از نظر ابعادی برای اجرا در دیوارهای جانبی ساختمان ها میباشد. در جایی که نیاز هست بلوک در دهانه ای با ضریبی از 40 سانتی متر اجرا شود از این بلوک و یا در صورتی غیر از این از بلوک به طول 50 سانتی متر استفاده میشود. برای اجرای راحت تر نوع اتصال این بلوک ها به یک دیگر به صورت نر و ماده میباشد. بلوک های سبک 15 دوجداره دارای بلوک نیمه به ابعاد 20*15*20  میباشند. ضخامت جداره بلوک سبک 15 دوجداره جداره حداقل 25 میلیمتر و در قسمت هایی به 28 میلیمتر میرسد. مقاومت فشاری بلوک سیمانی سبک 15 دو جداره ، 28 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (  ) میباشد. تعداد بار گیری این محصول برای ارسال، در خاور 650 عدد، کامیون تک محور 1300 عدد و هر پالت 160 عدد میباشد.

بلوک 15 دوجداره 1

مشخصات بلوک دو جداره 15 * 20 سیمانی سبک

ابعاد : 20*15*40 سانتی متر

وزن :      500 ±  6

بلوک 15 دوجداره 2

کاربرد بلوک سیمانی سبک 15*20 دو جداره

بلوک 15 دوجداره لیکا 3