پروژه شخصی امیر آباد

کارفرما : آقای مهندس ابویی
آدرس : امیر آباد | بلوار آزادگان جنوب | خیابان 16 | پلاک 45